نمایندگان مجلس بریتانیا خواستار محاکمه تونی بلر شدند

نمایندگان مجلس بریتانیا خواستار محاکمه تونی بلر شدند

بر بنیاد گزارش ها، گروهی از نمایندگان مجلس بریتانیا خواستار بازجویی از تونی بلر در رابطه با پرونده جنگ عراق شدند. به نوشته گاردین نمایندگان دو حزب محافظه کار و کارگر نیز از این اقدام حمایت می کنند. این روزنامه می افزاید...