نماینده پاکستان در سازمان ملل: “جنگ افغانستان بر عرصه‌های مختلف پاکستان تاثیر گذاشته است”

نماینده پاکستان در سازمان ملل: “جنگ افغانستان بر عرصه‌های مختلف پاکستان تاثیر گذاشته است”

ملیحه لودی نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل متحد گفت که بیش از سه دهه جنگ در افغانستان پیامدهای منفی بسیاری در بخش امنیت، ثبات و توسعه اقتصادی برای پاکستان به دنبال داشته است. وی افزود: مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و...