نماینده مردم بادغیس: نبود امنیت یکی از مشکلات اساسی زنان است

نماینده مردم بادغیس: نبود امنیت یکی از مشکلات اساسی زنان است

شماری از نمایندگان مردم بادغیس که در سمپوزیم توانمند سازی زنان حوزه غرب افغانستان اشتراک کرده بودند، از عدم اشتراک مسئولان بخصوص وزیر امور زنان شاکی بودند.   اما (صفیه ایماق ) نماینده مردم بادغیس در مجلس نمایندگان...