نماینده آمریکایی پسر کامرونی را کشت

نماینده آمریکایی پسر کامرونی را کشت

به نقل از خبرگزاری فرانسه، یکی از موترهای کاروان حامل سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل در سفر به کامرون روز گذشته یک پسر خورد سن را زیر گرفت که درنتیجه کودک مذکور جان داد. پاور برای مأموریت کمک به مقام‌های محلی...