نمایش مد لباس مهمانداران و خدمه هواپیماهای مسافری در مسکو

نمایش مد لباس مهمانداران و خدمه هواپیماهای مسافری در مسکو

مهمانداران از تمام خطوط هوایی جهان، در نمایشی در فرودگاه "دومادییدوا" در شهر مسکو، روی صحنه رفتند تا نشان دهند که مد روز تا چه اندازه روی طرح یونیفرم های آن‌ها تأثیر دارد. خدمه هواپیما از ده ها شرکت هواپیمایی جهان نیز طرح...