نمایش قدرت امریکا در نزدیک مرز کوریای شمالی

نمایش قدرت امریکا در نزدیک مرز کوریای شمالی

آمریکا در یک اقدام نمایشی یکی از بمب‌افکن‌های "بی ۵۲"خود را در ارتفاع کم در نزدیکی مرز کوریای جنوبی و شمالی به پرواز درآورد. این نمایش قدرت آمریکا پس‌ازآن صورت می‌گیرد که کوریای شمالی از آزمایش موفقیت‌آمیز یک بمب...