نمایش فیلم‌های کلاسیک در جشنواره فیلم برلین

نمایش فیلم‌های کلاسیک در جشنواره فیلم برلین

جشنواره فیلم برلین امسال نیز با بازسازی فیلم‌های کلاسیک جایگاه ویژه‌ای را برای فیلم‌های موفق گذشته در نظر گرفته است. برخی فیلم‌های ممنوعه آلمان شرقی در دهه ۶۰ نیز در بخش "چشم‌اندازی به گذشته" به نمایش گذاشته...