نمایش بهترین عکس‌های عکاسان بانو در هرات

نمایش بهترین عکس‌های عکاسان بانو در هرات

نخستین جشنواره و نمایشگاه عکس "بانوی خبرنگار" روز گذشته در هرات برگزار گردید. این جشنواره توسط مؤسسه تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای افغانستان و به همکاری دانشکدۀ خبرنگاری دانشگاه هرات و نهاد بانوان خبرنگار افغانستان با...