نمایشگاه دایکندی سرزمین صلح و دوستی در کابل برگزار شد

نمایشگاه دایکندی سرزمین صلح و دوستی در کابل برگزار شد

نمایشگاه دایکندی سرزمین صلح و دوستی» را وزارت اطلاعات فرهنگ با همکاری نهادهای مدنی ، در گالری ملی در کابل برگزار کرد.   در این نمایشگاه حدود ۱۵ اثر هنری از حبیب هلمندی به نمایش گذاشته شده بود. این آثار هنری با به تصویر...