نمایشگاه کتاب در آینده نزدیک در هرات برگزار می‌شود

نمایشگاه کتاب در آینده نزدیک در هرات برگزار می‌شود

رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات می‌گوید که یک نمایشگاه کتاب در آینده نزدیک در این ولایت برگزار می‌شود.   آریا رئوفیان رئیس این اداره می‌گوید که این نمایشگاه به هدف نهادینه ساختن فرهنگ کتابخوانی و مطالعه بین دانشجویان،...