نوزدهمین نمایشگاه زراعتی بین المللی کابل امروز افتتاح شد

نوزدهمین نمایشگاه زراعتی بین المللی کابل امروز افتتاح شد

نوزدهمین نمایشگاه زراعتی بین المللی کابل امروز توسط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان افتتاح شد.   نصیراحمد درانی، سرپرست این وزارت در محفل افتتاحیه‌ی این نمایشگاه بیان داشت که برگزاری این چنین نمایشگاه‌ها،...