نمایشگاه منع خشونت علیه زنان در جوزجان افتتاح گردید

نمایشگاه منع خشونت علیه زنان در جوزجان افتتاح گردید

ده ها تن از دختران و زنان با پارچه های نقاشی، رسامی و اجرای نمایشات ورزشی، از هشتم مارچ(روزجهانى زن) در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان تجلیل کردند. مراسم، امروز در باغ زنانۀ شهرشبرغان با آثار نقاشى و رسامى دختران مکاتب،...