برگزاری نمایشگاه محصولات زراعتی افغانستان به زودی در هند

برگزاری نمایشگاه محصولات زراعتی افغانستان به زودی در هند

مسئولان در وزارت زراعت کشور از برگزاری یک نمایشگاه محصولات زراعتی در ماه آینده میلادی در هند سخن میزنند.   نصیر احمد درانی وزیر وزارت زراعت و مالداری می گوید که این نمایشگاه در شهر بمبئی هند برگزار خواهد شد. وی افزود...