نخستین نمایشگاه ویژه لباس زنان در هرات برگزار شد

نخستین نمایشگاه ویژه لباس زنان در هرات برگزار شد

نخستین نمایشگاه ویژه ساخت لباس زنان روز گذشته در ولایت هرات برگزار شد.   برگزار کنندگان این نمایشگاه می‌گویند که در این نمایشگاه لباس‌هایی که توسط زنان هراتی تولید شده، به هدف جلب مشتری به نمایش گذاشته شده...