نمایشگاه “قرآن‌کریم ـ رمضان” در هرات گشایش یافت

نمایشگاه “قرآن‌کریم ـ رمضان” در هرات گشایش یافت

روز گذشته هفتمین نمایشگاه تحت نام قرآنکریم_رمضان به هدف رشد فرهنگ مطالعه در ولایت هرات گشایش یافت. این نمایشگاه به‌مدت هشت روز در چوک فرهنگ هرات راه‌اندازی شده‌است. این نمایشگاه توسط کتاب‌فروشان این ولایت برگزار...