نمایشگاه عکس با محوریت مشکلات مردم در هرات برگزار شد

نمایشگاه عکس با محوریت مشکلات مردم در هرات برگزار شد

نمایشگاه عکاسی یکی از دانشجویان سال آخر دانشکده خبرنگاری دانشگاه هرات امروز در سالن دانشکده خبرنگاری برگزار شد.   در روز افتتاح این نمایشگاه از کتابی تحت عنوان “چشمک‌های رنگی، لبخند پردرد” با ۸۴ عکس متفاوت، اثری از...