نمایشگاه عکس طبیعت بکر بامیان

نمایشگاه عکس طبیعت بکر بامیان

نمایشگاه عکس به هدف به تصویر کشیدن طبعیت بکر، داشته های تاریخی، فرهنگ زندگی و زندگی مردم در این ولایت به برگزار شده است. هنگام بازدید از این نمایشگاه خطاب به بازدید کنندگان گفته است که چنین تصاویر ذهن هر بیننده ی را به...