نمایشگاه خیابانی هزار لبخند به صلح و نفرت از جنگ در کابل برگزار شد

نمایشگاه خیابانی هزار لبخند به صلح و نفرت از جنگ در کابل برگزار شد

نمایشگاه عکاسی هزار لبخند برای صلح و نفرت از جنگ و خشونت امروز در مقابل قصر دارالامان شهر کابل برگزار شد. در این نمایشگاه ده‌ها تصویر شهروندان در حال لبخند و شادمانی، به نمایش گذاشته‌شده است. این نمایشگاه از سوی اعضای...