برگزاری نمایشگاه حمایت از تولید کنندگان داخلی در هرات

برگزاری نمایشگاه حمایت از تولید کنندگان داخلی در هرات

نمایشگاهی به هدف توانمند سازی تولید گنندگان داخلی، امروز در ولایت هرات برگزار شد.   این نمایشگاه به مدت دو روز از سوی USAID و از طریق برنامه پرموت برگزار شده است. در این نمایشگاه ۲۵ غرفه فعال شده و در تمامی آن تولیدات...