برای اولین بار نمایشگاه هنری بانوان در غور برگزار شد

برای اولین بار نمایشگاه هنری بانوان در غور برگزار شد

برای اولین بار یک  بانو در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور نمایشگاه هنری را برگزار کرد.   این نمایشگاه هنری از سوی عزیزه کمال‌زاده و دانش آموزانش برای دو روز در این ولایت راه اندازی گردیده است. عزیزه کمال‌زاده می‌گوید،...