نمایشگاهی تحت نام “انسان و این دهکده” امروز در هرات راه اندازی شد

نمایشگاهی تحت نام “انسان و این دهکده” امروز در هرات راه اندازی شد

نمایشگاهی تحت نام " انسان و این دهکده" امروز در دانشکده هنرهای دانشگاه هرات راه اندازی شد.   در این نمایشگاه تابلوهای از هفت تن از دختران فارغ شده از این دانشکده با محوریت موضوع‌های اجتماعی به نمایش گذاشته شده...