نمایشگاهی از مجموعه نقاشی‌های پرتره رضا هزاره در سوئد

نمایشگاهی از مجموعه نقاشی‌های پرتره رضا هزاره در سوئد

اخیرا مجموعه‌ای از نقاشی‌های پرتره رضا هزاره، هنرمند افغان در نمایشگاهی زیر عنوان "دیو‌ها و فرشتگان" در شهر فلن سوئد به نمایش گذاشته شد. آقای هزاره در این آثار به واکاوی روح و روان هموطنانش و تقابل بین زشتی و زیبایی،...