نماز عید در سراسر کشور در فضایی امن برگزار شد

نماز عید در سراسر کشور در فضایی امن برگزار شد

گزارش ها از سایر ولایت های کشور می رسانند که مردم نماز عید را  بدون کدام مشکل امنیتی در مناطق شان برگزار و  بخاطر تامین صلح، آرامى و ثبات دایمى در کشور دعا کردند. هزاران تن از شهرواندان در کابل و سایر ولایات کشور نماز عید...