خواست چین از کوریای شمالی: قطعنامه‌های سازمان ملل باید نقض نشود

خواست چین از کوریای شمالی: قطعنامه‌های سازمان ملل باید نقض نشود

در واکنش به آزمایش‌های موشکی کوریای شمالی، دولت چین از پیونک یانگ خواسته است که با اجرایی برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود، نباید قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل نقض شود. این در حالی است که از مدت‌ها به این‌سو،...