ثبت نزدیک به ۱۷ هزار مورد نقض حقوق بشر در کشور

ثبت نزدیک به ۱۷ هزار مورد نقض حقوق بشر در کشور

گزارش تازه کمیسیون مستقل حقوق بشر کشور از افزایش تلفات غیرنظامیان و خشونت علیه زنان و کاهش قضایای خاص نقض حقوق بشر خبر داده است.   در این گزارش که روز گذشته منتشر شده، آمده که در سال ۱۳۹۵ بیش از ۱۶۷۰۰ قضیه نقض حقوق بشر...