نقدی بر کتاب “نام من مهتاب است”

نقدی بر کتاب “نام من مهتاب است”

نشریه "فرانت پیج" در وب سایت خود مطلب جذابی در بررسی کتاب "نام من مهتاب است" منتشر کرده است؛ این کتاب خاطرات مهتاب محمودی، فرزند بتی و دکترسید محمودی که در نیویورک با یکدیگر ملاقات و سپس و ازدواج کردند. دکتر محمودی مردی...