نفوذ داعش در تاجیکستان روسیه را به خطر مواجه می‌کند

نفوذ داعش در تاجیکستان روسیه را به خطر مواجه می‌کند

در گزارش جدید یک‌نهاد تحقیقی در روسیه، ناآرامی‌های احتمالی در تاجیکستان به‌عنوان یکی از تهدیدهای ضد امنیت ملی روسیه اعلام‌شده است. خبرگزاری روسی والدای در گزارش اخیر خود تحت عنوان "تهدیدات بین‌المللی در برابر روسیه...