نفوذگران به کامپیوتر کارشناسان ناظر به تحریم‌های کوریای شمالی حمله کردند

نفوذگران به کامپیوتر کارشناسان ناظر به تحریم‌های کوریای شمالی حمله کردند

گزارش ‌می‌رساند که کامپیوتر کارشناسان سازمان ملل متحد که به روی پرونده نقض تحریم‌های بین‌المللی توسط کوریای شمالی تحقیق می‌کنند، هدف حمله سایبری قرار گرفت. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش داده‌اند که این حمله توسط...