از آغاز امسال تاکنون ۳۳ نفر در هرات خود کشی کردند

از آغاز امسال تاکنون ۳۳ نفر در هرات خود کشی کردند

آمار ارایه شده از سوی بیمارستان مرکزی هرات نشان می دهد که از آغاز امسال تاکنون یک هزار و ۵۶ نفر در این ولایت دست به خود کشی زدند که از این میان ۳۳ نفر جان باخته اند.   داکتر محمد عارف جلالی سر طبیب بیمارستان مرکزی هرات در...