ریسمان کشی مقام‌های دولت اوباما و ترامپ بر سر نظام بیمه

ریسمان کشی مقام‌های دولت اوباما و ترامپ بر سر نظام بیمه

با قول اعضای تیم دونالد ترامپ برای لغو قانون اصلاح نظام درمانی آمریکا که زیر نظر باراک اوباما تصویب و اجرا شده است، رییس جمهور آمریکا دمکرات ها را ترغیب کرده برای حفظ این قانون بجنگند. آقای اوباما در یک ملاقات خصوصی دو...