حضور نظامی چین در افغانستان صحت ندارد

حضور نظامی چین در افغانستان صحت ندارد

شورای امنیت ملی اعلام کرد که گزارش‌ها در مورد ایجاد پایگاه نظامی چین در افغانستان صحت ندارد و این موضوع هنوز میان سران دو کشور مطرح نشده است.   در خبرنامه دفتر مطبوعاتی این شورا آمده است، از چند هفته به این ‌سو...