نظامیان نیرومند گذشته افغان دوباره احیاء می‌شوند

نظامیان نیرومند گذشته افغان دوباره احیاء می‌شوند

تجهیزات نیروهای هوایی کشور با حضور رییس‌جمهور غنی و جنرالان وزارت دفاع امروز در مراسمی در کابل به نمایش گذاشته شد. محمد اشرف غنی در این مراسم گفت که افغانستان درگذشته نظامیان قوی داشته است اما به دلیل کوتاه‌نظری و عدم...