نظامیان تادندان‌مسلح وارد ولسوالی ادرسکن شدند

نظامیان تادندان‌مسلح وارد ولسوالی ادرسکن شدند

امروز عملیات گسترده پاک‌سازی در ولسوالی ادرسکن هرات آغاز شد. در این عملیات مشترک نیروهای ارتش ملی از قول اردوی ۲۰۷ ظفر، نیروهای پولیس و امنیت ملی حضور دارند. عبدالغنی عمرزاد یکی آمر امنیت فرماندهی امنیه هرات که در این...