“نظامیان افغان پاکسازی می‌کنند و می‌روند”

“نظامیان افغان پاکسازی می‌کنند و می‌روند”

برخی از اعضای شورای ولایتی کندوز از راهکار نیروهای حکومتی در مورد مناطق بازپس گرفته شده از نزد گروه‌های مخالف مسلح حکومت در این ولایت انتقاد کردند. امرالدین ولی و غلام ربانی ربانی اعضای شورای ولایتی این ولایت گفتند:...