نظامیان افغان و آمریکایی یک کارخانه تولید مواد مخدر را در قندهار منهدم کردند

نظامیان افغان و آمریکایی یک کارخانه تولید مواد مخدر را در قندهار منهدم کردند

پولیس مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، در عملیات گسترده ای در ولایت قندهار، یک کارخانه بزرگ تولید هروئین در این ولایت را تخریب کرد. معینیت مبارزه با مواد مخدر این وزارت امروز گفته است که این عملیات به همکاری نیروهای ویژه...