نظامیان افغان هفت طالب را در شیندند هرات به قتل رساندند

نظامیان افغان هفت طالب را در شیندند هرات به قتل رساندند

در یک عملیات مشترک بین ارگان‌های امنیتی هرات در ولسوالی شیندند، ۷ تن از افراد طالبان کشته شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات در مورد این عملیات گفت: "این عملیات در ولسوالی شیندند با هماهنگی بین سه ارگان ارتش، پولیس و...