نظامیان افغان در زون شمال شرق ۱۳ طالب را کشتند

نظامیان افغان در زون شمال شرق ۱۳ طالب را کشتند

مسئولان امنیتی کشور می‌گویند که در درگیری میان نیروهای امنیتی و جنگجویان طالب در زون شمال و شمال‌شرق کشور، ۱۳ جنگجوی طالب کشته شده و ۳۹ مظنون دیگر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده و به هدف تحقیق به اداره امنیت ملی...