نظامیان افغان بر زندان طالبان حمله کردند

نظامیان افغان بر زندان طالبان حمله کردند

شب گذشته نیروهای ویژه افغان برای شکستن یک زندان طالبان در منطقۀ «سیستانی» ولسوالی مارجه هلمند عملیاتی را انجام دادند و از آن زندان، ۲۳ تن را از بند طالبان رها ساختند. جنرال محمد معین فقیری فرمانده قول اردوی ۲۱۵ میوند در...