نظامیان افغان از پزشکان بغلان تقاضای معجزه دارند

نظامیان افغان از پزشکان بغلان تقاضای معجزه دارند

ده‌ها تن از پزشکان ولایت بغلان در اعتراض به عملکرد نیروهای امنیتی اعتصاب کاری کردند و دروازه درمانگاه ولایتی این ولایت را بستند. آنان گفتند، نیروهای امنیتی پس از انتقال زخمیان و بیماران خویشاوندان‌ و همکارانشان،...