نظامیان آمریکایی خطاب به طالبان: “منتظر خروج ما نباشید هنوز به اهداف خود نرسیدیم”

نظامیان آمریکایی خطاب به طالبان: “منتظر خروج ما نباشید هنوز به اهداف خود نرسیدیم”

فرستاده ویژه آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفت: «طالبان اگر منتظر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هستند، در اشتباه می‌باشند، ناتو تا زمانی که به اهدافش در افغانستان دست نیابد، در این کشور باقی می‌ماند». یک مقام...