برگزاری دومین نشست کمیسیون امنیتی افغانستان و هند

برگزاری دومین نشست کمیسیون امنیتی افغانستان و هند

دومین نشست مشترک امنیتی افغانستان و هند پیرامون تهدیدهای موجود منطقه ای در کابل برگزار شد.   این نشست روز گذشته تحت ریاست حنیف اتمر مشاور امنیت ملی کشور  و راجندر کنها معاون مشاور امنیت ملی هند در کابل برگزار شد. در...