فردا دومین نشست پروسه صلح در کابل آغاز می‌شود

فردا دومین نشست پروسه صلح در کابل آغاز می‌شود

براساس گزارش‌های نشر شده از سوی حکومت، قرار است فراد، دومین نشست پروسۀ کابل با حضور نماینده گان ۲۵ کشور و ۳ سازمان جهانی به شمول سازمان ملل متحد، در کابل برگزار شود.   رئیس جمهورغنی، می گوید که در این نشست، یک طرح همه...