هفتمین نشست قلب آسیا در سطح وزرای خارجه در آذربایجان برگزار می‌شود

هفتمین نشست قلب آسیا در سطح وزرای خارجه در آذربایجان برگزار می‌شود

هفتمین نشست قلب آسیا یا پروسه استانبول در سطح وزرای خارجه کشورهای عضو قرار است امروز در باکو پایتخت آذر بایجان برگزار شود.   شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان می‌گوید که در این نشست وزرای خارجه ١۴ کشور...