ناراحتی پاکستان از سخنان غنی در نشست قلب آسیا

ناراحتی پاکستان از سخنان غنی در نشست قلب آسیا

سرتاج عزیز، مشاور امور خارجی نخست‌وزیر پاکستان می‌گوید رییس‌جمهور غنی درنشست قلب آسیا سخنانی را اظهار داشت که دشمن پاکستان هند دوست داشت آن را بشنود. آقای عزیز درمصاحبه‌ای به رسانه‌های هندی گفته است سخنانان غنی متنی...