“نشست قلب آسیا ماه آینده در هند برگزار می شود”

“نشست قلب آسیا ماه آینده در هند برگزار می شود”

وزارت امور خارجه کشور خبرداده که قرار است در ماه آینده نشست قلب آسیا در شهر امرتسر هند برگزار شود. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه کشور گفته است که در چهارم ماه آینده میلادی نشست قلب آسیا به رهبری هند و افغانستان در شهر...