بحث احتمالی آتش بس در نشست قطر

بحث احتمالی آتش بس در نشست قطر

در نشست قطر روی آتش‌بس احتمالی در کشور بحث شد، اما به گزارش خبرگزاری رویترز، در اخیر اشتراک کننده‌های نشست روی مسئله ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان باهم اختلاف پیدا کردند. تعدادی از اعضای شورای عالی صلح و...