نشست ویژه برای جلوگیری از قاچاق انسان در نیمروز راه اندازی شد

نشست ویژه برای جلوگیری از قاچاق انسان در نیمروز راه اندازی شد

نشست ویژه‌ای برای جلوگیری و مبارزه با پدیده‌ای قاچاق انسان صبح امروز در ولایت نیمروز راه اندازی شد. در این برنامه محمد سمیع والی نیمروز به ادارات مربوطه هدایت داد تا در مطابقت به طرزالعمل منع قاچاق انسان عمل نموده و بر...