نشست شورای ناتو و نمایندگان روس در بروکسل

نشست شورای ناتو و نمایندگان روس در بروکسل

امروز در بروکسل نشستی مبنی بر تصمیم اخیر ناتو برای اعزام حدود ۴ هزار نظامی به حوزه  بالکان و لهستان برگزار خواهد شد. نمایندگان روسیه و ناتو در نشست مشترک در بروکسل روی اعزام ۴ هزار سرباز به حوزه بالکان و لهستان از سوی...