سومین نشست سام در کابل آغاز شد

سومین نشست سام در کابل آغاز شد

سومین نشست هیات عالی رتبه یا سام که نمایندگاه ۴۰ کشور و سازمان‌های تمویل کننده افغانستان در آن حضور دارند، تحت تدابیر شدید امنیتی در کابل امروز آغاز شد. هدف از برگزاری این نشست، بررسی تطبیق تعهدات مالی دوجانبه جامعه...