هفتمین نشست ریکا امروز در ترکمنستان آغاز شد

هفتمین نشست ریکا امروز در ترکمنستان آغاز شد

هفتمین نشست ریکا یا همکاری‌های اقتصادی منطقه‌یی امروز در شهر عشق آباد پایتخت ترکمنستان آغاز شد.   مسئولان وزارت خارجه افغانستان میگویند که قرار است در این نشست در مورد پروژه های مهم اقتصادی که در منطقه تطبیق می...